Tengulogo

Karateklubi Tengu

Shotokan karate-do
JKS-logo
Menüü

Kumite

I Kihon kumite

Kihon kumite (baastehnikatele tuginev kokkuleppeline vabavõitlusvorm). Kihon kumites kasutatakse eelnevalt õpitud baastehnikaid ja liikumisi rünnakute ja kaitsetehnikate sooritamiseks. Kihon kumite ründe- ja kaitsetehnikad on kokkuleppelised – nii ründaja kui kaitsja kasutavad eelnevalt kokku lepitud tehnikaid. Kõik ründe ja vastulöögi tehnikad fikseeritakse (käsi jääb pärast ründetehnika sooritamist tehnika lõppfaasi). Kihon kumite harjutustega õpitakse:

 1. sooritama ründe- ja kaitsetehnikaid koos paarilisega
 2. õiget liikumisdünaamikat (edasi-tagsi liikumised, pöörded ja põiklemised)
 3. hoidma korrektseid ja tugevaid asendeid
 4. tehnikaid täpselt suunama (nii rünnaku kui vastulöögi tehnikad)
 5. distantsitunnetust ja kontrolli tehnika üle
 6. kasutama kogu keha tehnikate sooritamisel (kime)
 7. ründe- ja kaitsetehnikate ajastust
 8. keskendumist tegevusele ja tähelepanu (zanshin)

Samad omadused on olulised ka jiyu kumite harjutuste puhul (vabas vormis kumite harjutused) ja vabavõitluses. Kihon kumite harjutused jagunevad järgnevalt:

Kihon ippon kumite (ühe tehnika kumite). Harjutus, kus eelnevalt kokku lepitud ründetehnika vastu sooritatakse kaitsetehnika ja vastulöök.

Gohon kumite (viie tehnika kumite). Harjutus, kus viiele eelnevalt kokku lepitud ründetehnika vastu sooritatkse kaitsetehnika ja vastulöök.

Kaeshi ippon kumite (rünnak-kaitse-vastulöök). Harjutus, kus eelnevalt kokku lepitud ründetehnika kaitstakse ning sooritatakse vastulöök. Rünnaku alustaja kaitseb vastulöögi ja lõpetab kombinatsiooni oma vastulöögiga.

Eelpool kirjeldatud harjutused on traditsioonilised baasharjutused. Lisaks neile eksisteerib palju variatsioone.

II Jiyu kumite

Jiyu kumite (vabavõitlus). Jiyu kumites kasutatakse kõiki eelnevalt õpitud ründetehnikaid (käelöögid, jalalöögid, pühkimised, heited jne), taktikalisi käike (rünnak, ennetus, vasturünnak jne) ja kaitsetegevust (kaitsetehnikad, põiklemised, jne) vabas vormis. Kumites on olulised meelekindlus, julgus, tähelepanu, kontsentratsioon ja muud psühholoogilised omadused. Kõik jiyu kumite harjutused viiakse läbi vabavõitlusasendis (jiyuni kamae) ja tehnikad sooritatakse tagasitõmbega (hikite). Jiyu kumite harjutused jagunevad järgnevalt:

Jiyu ippon kumite (vaba ühe tehnika kumite). Harjutus, kus eelnevalt kokku lepitud ründetehnika kaitstakse vabalt valitud kaitstehnikaga ja sooritatakse vastulöök.

Kaeshi jiyu ippon kumite (rünnak-kaitse-vastulöök). Harjutus, kus meelitatakse vastane rünnakule. Rünnaku alustaja kaitseb vastulöögi ja lõpetab rünnaku oma vabalt valitud vastulöögiga.

kumite

Renzoku waza (seotud tehnikate kombinatsioonid). Renzoku waza alla kuuluvad vabas vormis ründekombinatsioonid, mida harjutatakse nii üksinda kui paarilisega. Siia kuuluvad nii üksikud tehnikad kui ka pikemad kombinatsioonid. Tehnikakombinatsioone jaotatakse järgnevalt:

 1. ründetehnikad kätega
 2. ründetehnikad jalgadega
 3. käe- ja jalatehnikate seotud kombinatsioonid.

Deai (ennetus). Deai on oluline taktikaline käik, kus vastase ründetehnikale astutakse vastu samaaegselt, kui viimane on oma rünnakut alustamas. Oluline on julge vastasele vastu liikumine ja enese julgestamine ennetustehnika sooritamise ajal.

Distants. Distantsiõpetus hõlmab endas tegutsemisoskust erinevatel võitlusdistantsidel:

 1. pikk ja keskmine distants (rünnaku ülesehitus, kaitsetegevus)
 2. lühidistants (lühidistantsitehnikad, jalatõmbed, mahaviimised)
 3. tegevus maas (kaitse- ja ründetegevus maas)

Jiyu kumite (vabavõitlus). Vabavõitlus on kokkuvõte kogu treeningpraktikast. Siin viiakse ellu kõik eelpool õpidud oskused.